Vidya Pratishthan's

English Medium School (CBSE)

Parent Teacher Association

Home          

 

                                                                PTA  Activities Report 2017-18

                                                                         

                                   

                                                        PTA Committee Photo

          PTA VPEMS EXECUTIVE COMMITTEE TEACHERS

   

Sr. No.

Name

Post

1

Mrs. Radha Kore

President

Principal

2

Adv. Kirti Gadhve

Vice- President

Parent

3

Mrs. Vasundhara Mahadik

Secretary

Teacher

4

Mr. Keshav Merwade

Joint - Secretary

Parent

5

Mrs. Maithili Kulkarni

Treasurer

Teacher

6

Mr. Suresh P Kamble

Auditor

Parent

7

Mr. Lokesh Bhat

Member

Teacher

8

Mrs. Manisha Gadve

Member

Teacher

9

Mrs. Sadhana Hulyalkar

Member

Teacher

10

Mrs Smita Pawar

Member

Teacher

11

Mrs. Priti Lajurkar

Member

Parent

12

Dr. Smita Borade

Member

Parent

13

Mrs. Jugnu Choudhary

Member

Parent

14

Dr. Bhagyashri Rajmane

Member

Parent

15

Mrs. Parveen A.Shaikh

Member

Parent

16

Mrs. Vidya Umap

Member

Parent

17

Mr. Aliasgar Vora

Member

Parent

18

Mrs. Vanita H Shelke

Member

Parent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTA WORKING COMMITTEE MEMBER -2018-19 AND 2019-20

S.No

Name of Teacher

Std.

Name of MEMBER

01

Mrs. Yogita Changude

I-A

Mrs. Vijay Baburao Darade

02

Mrs. Uma Mind

I-B

Mrs. Mayura Kumbhar

03

Mrs. Daisy Divekar

I-C

Mrs. Pawar Smita

04

Mrs. Snehal Lokhande

I-D

Mrs. Vaishali Jagtap

05

Mrs. Jaya Pandhare

II-A

ADV. Kirti Gadve

06

Mrs. Mithila Sorate

II-B

Mrs. Swarnima Dhanarkar

07

Mrs. Janabai Choudhar

II-C

Mrs. Komal Avinash Jagtap

08

Mrs. Archana Shinde

II-D

Mrs.Asmita Sangole

09

Mrs. Tabassum Shaikh

III-A

Mrs.Priti Anil Lajurkar

10

Mrs. Akhter Hatturkar

III-B

Mrs. Sulbha Tupe

11

Mrs. Satyawati Kakade

III-C

Mrs.Reshma Shahaji Gawade

12

Mrs. Nazneen Shaikh

III-D

Dr.Abhijit  P.Nalage

13

Mrs. Charumati Waghmare

IV-A

Mrs. Smita Borade

14

Mrs. Sayali Deshmukh

IV-B

Mrs.Sunita D. Pawar

15

Mrs. Shilpa Pardeshi      

IV-C

Mr. Dinesh Salunke

16

Mrs. Sakina Lakdawala

IV-D

Mr. Anil Kumar

17

Mrs. Priyanka Sing

V-A

Mrs. Jugnu A.Choudhary

18

Mrs. Samata Jain

V-B

Mrs. Archana Kuratkar

19

Mrs. Sheetal Khillare

V-C

Mr. Mahadev B.Patil

20

Mrs. Mansi Bokil

V-D

Mrs. Poonam Pawar

21

Mrs. Gulfishnaz S.

VI-A

Mrs. Sneha Wategoankar

22

Mrs. Sonal Rawas

VI-B

Dr. Bhagyashree Rajmane

23

Mrs. Supriya Khade

VI-C

Mrs. Savita S. Bhosale

24

Mrs. Samina Shaikh

VI-D

Mrs. Ashwini Waydande

25

Mrs. Sandhya Nigade

VII-A

Mr. Manoj Patil

26

Mrs. Pranjali Gawade

VII-B

Mrs. Swati Dube

27

Mrs. Sneha Belpatre

VII-C

Mr. Parveen Asif Shaikh

28

Mrs. Savita Kadam

VII-D

Mrs. Sunita Sanjay Jagtap

29

Mrs. Sujata Jadhav

VIII-A

Mrs. Kavita Bhosale

30

Mr. Dhanraj Birajdar

VIII-B

Mrs.Sunita Anand

31

Mrs. Trupti Jangam

VIII-C

Mrs. Vidya Umap

32

Mr. Karche

VIII-D

Mrs. Tejasvini Jadhav

33

Mr. Ninad Gandhe

IX-A

Mrs.Manisha S. Kumbhar

34

Mrs. Supriya Gadekar

IX-B

Mr. Alisagar Vora

35

Mrs. Sumitra Rajderkar

IX-C

Mrs.Jayshree More

36

Mrs. Vaishali Bagul

IX-D

Mrs.Sarika Gandhi

37

Mr. Yashwanrt Shete

IX-E

Mr.Ganesh Lonkar

38

Mr. Ranjeet Tarkunde

X-A

Mrs.Seema Ramesh Jagtap

39

Mr. Sachin Jadhav

X-B

Mrs.Vanita Haridas Shelke

40

Mrs. Manisha Chavan

X-C

Mrs.Sunita Jedhe

41

Mr. Aziz Maner

X-D

Mr.Shailesh Vanve

42

Mrs. Smita More

XI,Sci A

Mr. Satish Shitole

43

Mr. Kailas Jadhav

XI,Sci- B

Mrs. Poonam Virkar

44

Miss. Pooja Mangle

XI,Com

Mr. Keshav Merwade

45

Mrs. Sapna Lakde

XII,Sci.

Mr.Suresh P.Kamble

46

Mrs. Kalyani Bopardikar

XII,Com.

Mrs.Savita Wagh